gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Resultater fra spørreundersøkelsen om vannforvaltningsarbeidet

Nå foreligger den oppsummerende rapporten fra spørreundersøkelsen som ble gjennomført i vannforvaltningen.

Forside Rapport Evaluering av vannforvaltningsarbeidet 2010-2015Undersøkelsen ble gjennomført i oktober og november 2015. Hensikten var å evaluere arbeidet i perioden fra 2010 til 2015, basert på en bredest mulig vurdering fra alle nivåer. Man ønsket dessuten både å samle kommentarer på utfordringer i arbeidet, og å motta konkrete forbedringsforslag for kommende faser i vannforvaltningsarbeidet.

Spørreundersøkelsen hadde spørsmål med lukkede svaralternativer samtidig som det er mange åpne kommentarfelt. Resultatene fra undersøkelsen blir dermed både statistikk, men ikke minst en stor mengde kvalitative data som gir dypere innsikt i de opplevde utfordringer og forslag til forbedringer fra aktører fra ulike nivå. Miljødirektoratet har hentet ut statistikk og sortert de innkomne kommentarene om opplevde utfordringer og forslag til forbedringer fra spørreundersøkelsen.

Basert på resultatene av spørreundersøkelsen arbeider Direktoratsgruppen med å prioritere forbedringsforslag. I dette arbeidet får de også med innspill fra Nasjonal referansegruppe. Det tas sikte på å oversende Direktoratsgruppens prioriterte forbedringsforslag til Departementsgruppen i løpet av juni 2016.

Les rapporten HER.

Les mer om evalueringen HER.

Publisert: 24. mai 2016 Sist oppdatert: 24. mai 2016