gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vellykket opplegg med kollegavurdering fra naboland

Vannregion Glomma har deltatt, og interesserte vannregioner kan ennå bli med

Det er etablert et europeisk system for enkel og frivillig kollega-vurdering («Peer Review») av gjennomføringen av vanndirektivet og deltakende vannforvaltnings-planlegging. Opplegget er en kollega-til-kollega vurdering som skal legge til rette for gjensidig læring mellom vannregioner. De besøkende ekspertene som utfører gjennomgangen jobber selv på regionalt nivå med vannforvaltningsplaner. Vurderingene har vannregionen som skala, og mottakende vannregion definerer hvilke tema de ønsker særskilt oppmerksomhet på. Vurderingsbesøket resulterer i en sluttrapport med anbefalinger. Det er ennå plasser igjen – mer om dette i nederste avsnitt.

I midten av mars var vannregion Glomma mottaker for kollegavurderings-besøk fra Finland og Sverige, med særlig fokus på det regionale tiltaksprogrammet. Besøket varte i fire dager og omfattet dialogmøter med en rekke av de involverte samt befaring.  Etter besøket ble det skrevet en rapport som oppsummerer det som ble funnet gjennom samtalene, og flere forslag til hvordan forbedre arbeidet fremover. De besøkende ekspertene skriver at de også har ting å lære av Glomma, bl.a. den lokale forankringen med tiltaksanalyser og bred medvirkning i vannområdene, og dessuten arbeidet med utpeking og prioritering av tiltak i sterkt modifiserte vannforekomster. Les mer om «peer review» i Glomma og se sluttrapporten (på engelsk) på nettsiden til vannregion Glomma.

Opplegget med «Peer Review» er ett av tiltakene som ble iverksatt på europeisk nivå som resultat av policydokumentet «Blueprint for Europes Water» (2012). EU-kommisjonen støtter opplegget økonomisk, og har organisert det som et prosjekt som driftes av et sekretariat. 16 vannregioner i 11 land har ønsket å bli vurdert, og 15 land har stilt 68 eksperter til disposisjon for å gjennomføre vurderingene. Av 17 planlagte kollegavurderinger er 12 gjennomført ved utgangen av april 2016. Når øvelsen i denne omgang avsluttes i løpet av september 2016, vil det bli arrangerts tematiske workshopper om resultatene, samt at det utarbeidet en samlet rapport fra det europeiske sekretariatet.  Erfaringene fra opplegget i 2015-2016 virker såpass positive at EU-kommisjonen har signalisert at de vil vurdere å legge til rette for et slikt opplegg også i kommende faser med gjennomføring av vanndirektivet.

Det er ennå tre plasser åpne for vannregioner som ønsker å bli vurdert, før «Peer Review» øvelsen i denne omgang lukkes i november. Interesserte vannregioner bør kontakte sekretariatet direkte. Det kan også være lurt å snakke med vannregionmyndigheten i Glomma som nå har erfaring med å melde seg på og delta.

 

Publisert: 11. mai 2016 Sist oppdatert: 11. mai 2016