gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Evaluering av planarbeidet 2010-2015

Regionale vannforvaltningsplaner skal ajourføres hvert 6. år. Det er derfor satt i gang et omfattende evalueringsarbeid for å lære mest mulig av planleggingsfasen 2010-2015, med sikte på forbedringstiltak for arbeidet med reviderte planer i 2021.

På regionalt nivå har vannregion Agder gjennomført en evaluering i løpet av høsten 2015. Glomma vannregion har fått en nordisk kollegavurdering i løpet av våren 2016.

I tillegg ser både Riksrevisjonen og NIBR v/HiOA på vannforvaltningen, og EFTAs overvåkingsorgan vil vurdere Norges gjennomføring av vanndirektivet.

Les mer om dette her

Publisert: 18. mars 2016 Sist oppdatert: 18. mars 2016