gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Godkjenning og oppfølging av regionale vannforvaltningsplaner

Klima- og miljødepartementet har 7. mars 2016 sendt brev til alle vannregionmyndigheter/fylkeskommuner om status for godkjenning og oppfølging av regionale vannforvaltningsplaner.  Brevet omtaler blant annet at:

 • Det tas sikte på at sentral godkjenning av vannforvaltningsplanene fullføres i løpet av juni 2016.
 • Departementet i den forbindelse kan fastsette endringer i planen ut fra hensynet til rikspolitiske interesser.
 • Rapportering til ESA medfører at Vann-Nett ikke kan gjenåpnes for innlegging før i august 2016.
 • Det er viktig at arbeidet med videre kunnskapsinnhenting ikke stopper opp.
 • Vannforvaltning er et prioritert satsingsområde i 2016, med økte bevilgninger til:
  • Å holde på og styrke kompetansen på lokalt nivå og vannregionnivå.
  • Kunnskapsløft for vannmiljøet med videreføring og økning av overvåking.
  • Kostnadseffektive miljøforbedrende tiltak.

Les hele brevet her

Publisert: 16. mars 2016 Sist oppdatert: 16. mars 2016