gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Melding til brukerne av klassifiseringssystemet for vann.

Miljødirektoratet anbefaler en midlertidig endring i klassifiseringssystemet for bløtbunnsfauna i kystvann. Anbefalingen går ut på at DI-indeksen tas ut av beregningen av samlet tilstand for stasjonen (nEQR for grabb og stasjon) inntil ny veileder er på plass.

Bakgrunn for anbefalningen:

I klassifiseringssystem for miljøtilstand i vann (Veileder 02:2013) fastsettes metoder og klassegrenser for vurdering av tilstand for blant annet kvalitetselementet bløtbunnsfauna i kystvann. For bløtbunnsfauna er det flere indekser som skal beregnes, blant annet DI (diversity index) som ble inkludert i klassifiseringssystemet etter siste revisjon i 2013. DI er en indeks for individtetthet og er spesielt utviklet for individfattig fauna. Erfaring med bruk av indeksen så langt viser imidlertid at DI i noen tilfeller gir et avvikende resultat sammenlignet med de andre indeksene for bløtbunnsfauna i klassifiseringen.

I november holdt Miljødirektoratet og Fiskeridirektoratet et arbeidsmøte i Oslo om vurdering av tilstand med kvalitetselementet bløtbunnsfauna i kystvann. På møtet deltok eksperter fra blant annet NIVA, Havforskningsinstituttet, Akvaplan-niva og SAM-Marin. Her ble flere eksempler på bruk av indeksene gjennomgått, og det viser seg at DI i mange tilfeller gir sprikende resultater som er vanskelig å tolke. Klassifiseringsveilederen skal revideres i 2016-2017, og da vil bruken av bl.a. DI evalueres. På grunn av erfaringene med bruk av DI-indeksen anbefalte ekspertene å ta ut DI i beregning av samlet økologisk tilstand, inntil det foreligger en ny vurdering av klassifiseringsmetoden for bløtbunnsfauna.

Miljødirektoratet anbefaler derfor at DI-indeksen tas ut av beregningen av samlet tilstand for stasjonen (nEQR for grabb og stasjon) inntil ny veileder er på plass. Det presiseres at vi fortsatt ønsker at DI-indeksen beregnes på grabbverdi, og at dette resultatet synliggjøres sammen de andre indeksene.

Publisert: 19. januar 2016 Sist oppdatert: 19. januar 2016