gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Nasjonalt restaureringsseminar 2015 – alle presentasjoner tilgjengelig

Den 9. desember 2015 arrangerte Vannforeningen i samarbeid med NVE og Miljødirektoratet det 6. nasjonale restaureringsseminaret. Seminaret hadde 111 deltakere, som viser at tematikken er svært viktig for tiden.

Vanndirektivets mål om å "beskytte, forbedre og gjenopprette" vannmiljøet har gitt vassdragsrestaurering et løft i hele Europa, og forbedring av miljøet i og rundt vassdragene er i fokus i mange land. Oppretting av "gamle synder" i elver og våtmarker gir mange positive effekter: forbedringer for biologisk mangfold, rekreasjon og landskap, flomdemping og klimatilpasning, redusert forurensing, styrket overvannshåndtering og mer attraktive tettsteder. Det nasjonale restaureringsseminaret er møteplassen for faglig oppdatering, stedet hvor erfaringer presenteres og utveksles fra internasjonale og nasjonale prosjekter og eksempler. Dette er forumet for nettverksbygging innen restaurering av vassdrag og våtmarker.

På seminaret i desember ble det presentert resultater fra det europeiske prosjekt om tiltak for naturlig fordrøyning av vann (NWRM), og forskningsprosjektet REFORM. Eksempler fra utfordringer man kan møte i restaureringsprosjekter og resultater fra tidligere gjennomførte tiltak ble presentert, både fra urbane strøk og fra økologisk restaurering av vassdrag og våtmark. Planer for videre våtmarksrestaurering og økt sektorsamarbeid om restaurering ble også lagt fram.

Alle foredragene fra seminaret finner du her (sidene til Norsk Vannforening)

Program for seminaret er her.

Årets seminar er under planlegging og  vil finne sted i Trondheim 30.-31. august 2016.

Kontaktperson

Sara Brækhus Zambon

Rådgiver
Miljødirektoratet. Seksjon for vannforvaltning
Publisert: 24. februar 2016 Sist oppdatert: 24. februar 2016