gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Nytt europeisk arbeidsprogram vedtatt.

De europeiske vanndirektørene har i slutten av november vedtatt et nytt arbeidsprogram for felles europeisk strategi for gjennomføring av vanndirektivet for årene 2016 - 2018.

Hovedformålene med CIS-arbeidet 2016-2018 er å:

 1. Styrke både gjennomføringen av vanndirektivet og koordineringen med andre vann-relaterte direktiver.
 2. Øke samordningen av målsettinger mellom vann- og andre miljø- og sektor-politiske områder, særlig naturforvaltning, landbruk, transport, energi, ulykkesforebygging, forskning og distriktspolitikk.
 3. Bidra til å tette gjenværende hull i europeisk regelverk og politikk for vann, og bidra til gjennomgangen av vanndirektivet i 2019.

Arbeidsprogrammet 2016 - 2018 bygger særlig på veivalgene som ble pekt ut i policy-dokumentet "Blueprint for Europes Water" (2012) og EU-kommisjonens rapporter om gjennomføringen av vanndirektivet fra 2007, 2009, 2012 og 2015.

Følgende arbeidsgrupper fra arbeidsprogrammet 2013-2015 ble nedlagt:

 • Miljøbasert vannføringsregime (Eflow)
 • Tiltaksprogrammer (Programmes of Measures)
 • Landbruk og vann (Agriculture)
 • Økonomi (Economics)

Følgende arbeidsgrupper ble videreført:

 • Økologisk tilstand (Ecostat).
 • Kjemikalier (Chemicals).
 • Grunnvann (Groundwater).
 • Flom (Floods).
 • Data og informasjonsdeling (Data and Information Sharing)

Det ble opprettet tre nye «AdHoc Task Groups» på følgende tema:

 • Artikkel 4.7 (tilsvarer vannforskriftens § 12).
 • Gjenbruk av vann.
 • Hydromorfologi (fysiske- og vannføringsendringer).

Les mer om felles europeisk strategi for gjennomføring av vanndirektivet, og norsk deltakelse her.

Publisert: 02. mars 2016 Sist oppdatert: 02. mars 2016