gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Videreutvikling av makroalgeindeksene for klassifisering av miljøtilstand i kystvann.

NIVA har i en rapport vurdert om indeksene for nedre voksegrense (MSMDI) og fjæresone (RSLA/RSL) kan videreutvikles til å gjelde flere økoregioner, men også erfaring med de eksisterende indeksene – fra det praktiske feltarbeid til vurdering av indeksens funksjonalitet.

NIVA har foreslått og prioritert områder og vanntyper for videreutvikling av de eksisterende indekser. I tillegg er det foreslått utvikling av en ny kombinert indeks som både bruker fjæresoneundersøkelser (RSLA) og undersøkelser av nedre voksegrense basert på bruk av droppkamera.

Publisert: 24. februar 2016 Sist oppdatert: 24. februar 2016