gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Forslag til forbedring av vannforvaltningen

Direktoratsgruppen har oversendt råd til Departementsgruppen om prioriterte forbedringstiltak for vannforvaltningen 2016-2021.

Rådene er basert på Direktoratsgruppens evaluering av planarbeidet 2010-2015, og tar sikte på å forbedre arbeidet 2016-2021. Med utgangspunkt i evalueringen har Direktoratsgruppen prioritert forbedringstiltak. Nasjonal referansegruppe har bidratt med innspill underveis.

Hoveddokumentet er et råd om 12 prioriterte forbedringstiltak for arbeidet med helhetlig vannforvaltning. Rådene handler om statlig styring, arbeidet i vannregionene, samt veiledning og verktøy. Det første forbedringstiltaket er utdypet i et eget råd om fellesføringer for deltakelse i arbeidet med helhetlig vannforvaltning 2016-2021.

Som vedlegg ved oversendelsen følger også rapporten oppsummering av spørreundersøkelse – evaluering av vannforskriftarbeidet 2010-2015.

  • Les rådet om prioriterte forbedringstiltak HER.
  • Les rådet om fellesføringer HER.

Relaterte artikler:

  • Les rapporten som oppsummerer spørreundersøkelsen HER.
  • Les mer om evalueringen HER.
  • Les mer om Direktoratsgruppen HER.
  • Les mer om Nasjonal referansegruppe HER.
  • Les mer om Departementsgruppen HER.
Publisert: 12. juli 2016 Sist oppdatert: 12. juli 2016