gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Miljømål for vannmiljø og innsigelser

Klargjøring av miljøforvaltningens innsigelsespraksis

For å bidra til en mer enhetlig forvaltningspraksis og gi økt forutsigbarhet for kommunal arealplanlegging har Klima- og miljødepartementet sendt ut et nytt rundskriv.

Rundskriv T-2/16 klargjør hva som er spørsmål av nasjonal eller vesentlig regional betydning, eller som av andre grunner er av vesentlig betydning på klima- og miljøområdet. Rundskrivet sier bl.a. at innsigelse skal vurderes når planforslaget vil komme i konflikt med godkjent regional vannforvaltningsplan eller kravene i vannforskriften § 12 for å tillate ny aktivitet og nye inngrep i strid med miljømålene.

Les saken og rundskriv T-2/16 HER.

Les om vannmiljø i konsekvensutredninger HER.

Publisert: 14. juli 2016 Sist oppdatert: 15. juli 2016