gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Europeisk høring om gjenbruk vann.

Det er igangsatt en offentlig høring om forslag til å utvikle europeiske kvalitetskrav til gjenbruk av vann. Forslaget begrenser seg til gjenbruk av vann for landbruksvanning og gjenoppfylling av grunnvannsmagasiner. Høringen foregår fram til 27. januar 2017, er på engelsk, og er basert på et spørreskjema på internett.

Spørsmålet om gjenbruk av vann er særlig viktig for land som har utfordringer med vannmangel og tørke, typisk i middelhavslandene. Tiltak for gjenbruk av vann vil kunne bli et viktig element av en helhetlig vannforvaltning i disse landene. Det forutsettes at gjenbruken skal være kostnadseffektiv, og trygg for helse og miljø.

Norge har ikke prioritert å delta i dette arbeidet, fordi vi har svært få utfordringer med vannmangel og tørke. En mulig konsekvens for av økt gjenbruk i Europa vil f.eks. kunne være at jordbruksvarer som Norge importerer vil være vannet med gjenbrukt vann.

Gjenbruk av vann er del av EUs satsing på en sirkulær økonomi, der man ønsker å sikre at viktige ressurser gjenbrukes i et kretsløp. Dette skal bidra til en mer bærekraftig ressursbruk, redusert miljøbelastning, og samtidig skape nye arbeidsplasser innen miljøteknologi. 

Mer informasjon finner du på EU-kommisjonenes sider om miljø:

  • Mer om selve forslaget om europeiske kvalitetskrav til gjenbruk av vann her.
  • Høringssiden og med link videre til spørreskjema her.
  • Les mer om sirkulær økonomi her.
Publisert: 16. november 2016 Sist oppdatert: 16. november 2016