gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Økt satsing på helhetlig vannforvaltning

I miljømyndighetenes budsjett for 2017 ligger det an til en betydelig styrking av arbeidet med gjennomføring av vannforskriften for å beskytte og forbedre vårt viktige vannmiljø.

Budsjettet er et tydelig signal om at vi nå går inn i en fase med konkret gjennomføring av tiltak, basert på de godkjente vannforvaltningsplanene.

I direktoratsgruppens råd til departementene for arbeidet 2016-2021 etterlyses bl.a. tilstrekkelige ressurser til bedre kunnskapsgrunnlag og gjennomføring av tiltak, samt en stabil og forutsigbar finansiering av arbeidet i vannområdene. Det er derfor gledelig at budsjettet for 2017 legger opp til en betydelig økning for helhetlig vannforvaltning. Den største økningen går til å utvide potten for søkbare tilskudd, der kommuner, lag og andre kan søke om midler til vannmiljøtiltak som det ikke finnes pålegg eller andre virkemidler for å gjennomføre.  Videre går en betydelig sum til å styrke kunnskapsgrunnlaget, særlig gjennom økt overvåking av elver. Samtidig holdes finansieringen av arbeidet i vannregionene og vannområdene stabil og forutsigbar.

Figur: Budsjett vannforvaltning 2008-2017 (merk at tallene for 2017 er tentative). Figur budsjett vannforvaltning 2008-2017

Les saken hos Klima- og miljødepartementet her.  

Les mer om hvordan man kan søke om tilskudd til lokale vannmiljøtiltak i 2017 her.

Publisert: 22. desember 2016 Sist oppdatert: 22. desember 2016