gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Tidspunkt for operasjonalisering av tiltak

Hva er fristen for å gjennomføre planlagte tiltak?

Det følger av vannforskriften § 25 siste ledd andre punktum at "tiltakene skal være operative senest 3 år etter at tiltaksprogrammet er vedtatt."

Siden tiltaksprogrammene vedtas i fylkestingene er det tidspunktet for vedtak som danner utgangspunktet for fristen. For alle praktiske formål legger vi til grunn at tiltakene skal være operative innen utløpet av 2018, som er tre år etter det tidspunktet de fleste fylkesting hadde fattet vedtak.

Forskriften definerer ikke hva som menes med at tiltaket skal være "operativt", men en vanlig språklig forståelse av ordet tilsier at tiltaket skal være virksomt, iverksatt eller igangsatt. Hensikten er å ha kommet så langt i prosessen at utrednings- og planleggingsfasen er over og man er kommet til den fasen hvor gjennomføringen av tiltaket er startet. Det trenger ikke bety at gjennomføringen av tiltaket er avsluttet.

Publisert: 06. oktober 2016 Sist oppdatert: 06. oktober 2016