gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Tilskudd til lokale vannmiljøtiltak 2017

Husk! Søknadsfrist 15. januar 2017. Klima- og miljødepartementet deler årlig ut støtte til tiltak for å bedre vannmiljøet. I 2016 fikk 35 ulike tiltak knyttet til vannforvaltning en samlet støtte på over 8 millioner kroner. Nå er det mulig å søke om midler for 2017.

Bygging av laksetrapp i Hoffselva, Oslo Fotograf: Harald B. Borchrevink, NIVA

Hvorfor ?

Tilskuddordningen skal medvirke til at vi når miljømålene i vannforskriften.

 Hvem kan søke om tilskudd ?

Målgruppen for ordningen er vannområdeutvalg, interkommunale vannprosjekter, kommuner, forskningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner.

Tilskudd kan bli gitt til blant annet:

  • Tiltak, tilrettelegging og organisering knyttet til arbeidet i vannområder og vannregioner
  • Informasjon knyttet til arbeidet i vannområder og vannregioner
  • Utredninger og andre tjenestekjøp

OBS:

Søknader om tilskudd til tiltak som inngår som en del av arbeidet med regionale vannforvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogram, og prosjekter som har overføringsverdi til andre vannområder, vil bli prioriterte. Søknaden må vise til dette.

Hvordan søke og hva må søknaden inneholde?

Søknad om tilskudd må registreres i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen 15.januar 2017. Her finner man også mer informasjon om hva søknaden bør inneholde. Søkere oppfordres til å be om råd og veiledning fra vannregionmyndigheten, Fylkesmannen eller Miljødirektoratet.

Publisert: 17. november 2016 Sist oppdatert: 17. november 2016