gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vassdragsprisen gikk til Slettebakken skole.

Bergen kommune sin vassdragspris gikk til elevene på sjette- og syvendetrinnet ved Slettebakken skole - gratulerer !

I år er det 5 året Bergen kommune deler ut vassdragsprisen. Prisen er ment å stimulere til innsats for vannmiljøet hos kommunens innbyggere, grunneiere, organisasjoner og virksomheter. Prisen gis til kandidater som ved sin innsats for vann og vassdrag i Bergen fremstår som gode eksempler for andre.

I juryens begrunnelse for hvorfor Slettebakken stakk av med Vassdragsprisen 2016, heter det:

Slettebakken skole har satt vassdragsplanen ut i livet ved å bruke Tveitevatnet aktivt i undervisningen. Gjennom dette arbeidet opparbeider den oppvoksende generasjon unik kunnskap om vann og vassdrag.

Lærere fra Slettebakken skole har ikke bare tenkt på egen skole, men har gjennom foredrag og kurs vært med på å dele sin kunnskap med andre lærere og skoler. Skolen har vist et stort engasjement gjennom sine fiskeundersøkelser i Tveitevannet og har i tillegg søkt informasjon fra andre etater i kommunen.

Slettebakken skoles vassdragsarbeid bør være til stor inspirasjon for andre.

Kilde: Bergensavisen 09.12.16.

Publisert: 12. desember 2016 Sist oppdatert: 12. desember 2016