gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Verdens toalettdag

En tredjedel av alle mennesker har ikke tilgang til tilfredsstillende sanitære forhold og toaletter. Dette får dramtiske konsekvenser for mange mennesker.

En tredjedel av alle mennesker - 2,5 milliarder - har ikke tilgang til tilfredsstillende sanitære forhold, inkludert toaletter eller latriner.

Mange steder mangler det helt grunnleggende sanitære systemer som kloakk og rennende vann til vask og matlaging. Dette har dramatiske konsekvenser for menneskers helse, verdighet, sikkerhet, i tillegg til at det hindrer sosial og økonomisk utvikling:
•1 milliard mennesker har ikke tilgang til toalett i det hele tatt, og må gå på do ute.
•Over 1600 barn dør hver dag av diaré og andre sykdommer som enkelt kan forebygges gjennom bedre sanitære forhold og hygiene.
•Investeringer i sanitære forhold utviklingsland øker landets BNP.
•Mange jenter må slutte på skolen når de får menstruasjon, når skoler installerer toaletter, øker jenters deltakelse med 11 prosent.
•Tilgang til toalett i sitt eget hjem minsker faren for seksuelle overgrep.
•De allerede svakeste gruppene er de som har dårligst tilgang til sanitære forhold. Minoritetsgrupper, eldre og syke er utsatte.

Teksten over er hentet fra FN Sambandet sin nettside, les mer om saken på deres side her.

Du kan lese mer om saken på disee nettstedene:

Publisert: 18. november 2016 Sist oppdatert: 18. november 2016