gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Forslag til nye klassegrenser for bløtbunnsfauna, makroagler og ålegress

Det har kommer forslag til nye klassegrenser for bøtbunnsfauna, makroalger og ålegress, som vil gjelde for de ulike økregionene og vanntypene.

Endringer i klassegrenser for bløtbunnsfauna

En ekspertgruppe med forskere fra NIVA, HI, Akvaplan-Niva og UiB satt sammen av Miljødirektoratet og Fiskeridirektoratet har vurdert erfaringer fra bruk av indeksene for bløtbunnsfauna de seneste årene. Etter å ha samlet inn nye data og analysert disse, har gruppen kommet fram til nye klassegrenser for indeksene i 5 grupper av vanntyper for hele Norge. Dette er en stor forbedring fra det gamle systemet, hvor én felles klassifiseringstabell for bløtbunnsfauna har vært benyttet ved klassifisering i alle vanntyper og i alle økoregioner.

Gjeldende klassifiseringsveileder 02:2013 av 2015 skal revideres, og skal etter planen være ferdig 1. kvartal i 2018. Resultater fra denne rapporten vil tas inn i ny revidert klassifiseringsveileder, og skal derfor ikke tas i bruk før ny revidert klassifiseringsveileder er på plass.

Rapporten kan hentes på Miljødirektoratet sine sider, her.

Endringer i klassegrenser for makroalger og ålegress

Miljødirektoratet ønsket å videreutvikle vannforskriftens indekser og klassifiseringssystem for de biologiske kvalitetselementene på makroalger og ålegress. Hovedformålet var å utvide det geografiske området for eksisterende indekser, men også å utvikle en ny kombinasjonsindeks basert på den eksisterende fjæreindeksen og en enklere variant av indeksen for nedre voksedyp.

Vi har vurdert kvaliteten og egnetheten til data for utvikling av indeksene og for anvendelse av eksisterende indekser for nye områder. Med bakgrunn i eksisterende indekser, tilgjengelige data, statistisk analyse og ekspertvurdering, har vi videreutviklet indekser til å gjelde for nye økoregioner og vanntyper, samt foreslått noen endringer i de eksisterende indeksene.

Rapporten kan hentes på Miljødirektoratet sine sider, her.

Publisert: 30. juni 2017 Sist oppdatert: 30. juni 2017