gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Følg med på det felles europeiske arbeidet

Her på Vannportalen kan du lese om hvilke tema det arbeides felles med i Europa, og se hvem som deltar fra Norge. Norske mandater og referater fra deltakelse i europeiske møter legges ut løpende.

Forside Vannportalen

 

 

Norsk mandater og referater fra deltakelse i europeiske møter legges løpende ut her på Vannportalen 

Norge har deltatt for fullt i den felles europeiske strategien for gjennomføring av EUs vanndirektiv siden oppstarten i 2001. For perioden 2016-2018 finnes det europeiske arbeidsgrupper for temaene økologisk tilstand, kjemikalier, grunnvann, flom og utveksling av data og informasjon. Det er også opprettet midlertidige ("ad-hoc") temagrupper for unntak og for fysiske endringer. Norsk mandater og referater fra deltakelse i europeiske møter legges løpende ut her på vannportalen.

 Slik finner du fram:

  • Ved å gå inn på oversikten over møter dette halvåret finner du informasjon om både datoer, gruppe/aktivitet og norsk deltakelse. Lenger ned på den samme siden finner du også oversikten over møter for forrige halvår.
  • Ved å klikke i kolonnen gruppe/aktivitet kommer du videre til siden for det enkelte tema, der du også finner norske mandater og referater nederst.
  • Offisielle møtedokumenter på engelsk ligger offentlig på EU-kommisjonens dokumentbase CIRCABC

Norsk deltakelse er viktig 

For norsk deltakelse er det viktig at supplerende regelverk og retningslinjer blir tilpasset norske forhold og gir rom for norske behov, og at vi ivaretar norske og nordiske interesser når det gjelder grenseoverskridende miljøbelastninger, og at gjennomføringen må bli kostnadseffektiv. Deltakelsen er også viktig fordi den gir tilgang til nyttig informasjonsdeling om andre lands erfaringer og eksempler, samt innblikk i hvilke forventninger ESA vil ha til gjennomføringen i landene inkludert Norge. 

I Vannportalen finner du informasjon om det europeiske arbeidet

Ved å bruke menyen på venstre side i vannportalen kan du finne mer informasjon om det europeiske arbeidet, både om den felles europeiske strategien for gjennomføring av vanndirektivet, ESA sin oppfølging av Norges gjennomføring av vanndirektivet, og Norsk rapportering av gjennomføringen av vanndirektivet så langt.

 Les mer om:

Publisert: 07. april 2017 Sist oppdatert: 07. april 2017