gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Ledig stilling som vannområdeleder

Vannområdeleder i Haldenvassdraget vannområde

Haldenvassdraget vannområde søker etter ny vannområdeleder. Haldenvassdraget vannområde er en del av det store vannfellesskapet i Norge. Arbeidet med å bedre vannkvaliteten i Haldenvassdraget startet på 1990-tallet og er nå organisert som et samarbeid mellom de fire kommunene Halden, Aremark, Marker og Aurskog-Høland og regionale myndigheter i Akershus og Østfold. Formålet er bedre vannkvalitet i vassdraget.

 

Vannforskriften implementerer EU’s rammedirektiv for vann i Norge. Hovedformålet er å beskytte og forbedre miljøtilstanden i ferskvann og kystvann. Haldenvassdraget hører inn under vannregion Glomma.

Vi søker etter ny leder for Haldenvassdraget vannområde. Primæroppgaven er å være pådriver for å bedre vannkvaliteten i vassdraget. Du vil ha et faglig og administrativt ansvar. Dette innebærer blant annet:

 • Utstrakt samarbeid med kommuner, regionale myndigheter og forskningsmiljøer. Det er etablert et nettverk med de andre vannområdene i Østfold

 • Utføre oppgaver som følger av Vannforskriften

 • Planlegge og organisere arbeidet sett i forhold til vedtatte mål og aktivt fremme forslag til framdrift / videreutvikling

 • Organisere overvåkingen av vassdraget

 • Kommunikasjon og informasjon om vannmiljø og påvirkninger. Gjøre arbeidet kjent og sikre god informasjonsflyt og medvirkning i hele vannområdet

 • Være pådriver for utvikling

 • Arbeidet er organisert med en politisk styringsgruppe og det er opprettet administrative faggrupper innen landbruk, avløp, vassdragsregulering /overvåking og en egen gruppe for Iddefjorden

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Høyere relevant naturvitenskapelig utdanning

 • Faglig interesse for vannforvaltning

 • Fortrinnsvis kunnskap om landbruk og avløp

 • Evne til å etablere og vedlikeholde nettverk

 • Engasjement, samarbeidsevner og evne til å inspirere andre

Vi tilbyr:

 • En spennende og utfordrende jobb

 • Fleksibel arbeidstid

 • Lønn etter avtale

 • Kommunale ansettelses- og pensjonsvilkår

 • Kontorsted på Ørje

Spørsmål om stillingen

Ta gjerne kontakt med vannområdeleder Finn Grimsrud, tlf. 930 61 901 eller styreleder Anne Kari Holm tlf. 908 20995.

Søknad med relevante vitnemål sendes til postmottak@ahk.no.

Søknadsfrist 9. juni 2017.

Tiltredelse ca. 15. oktober 2017.

Publisert: 24. mai 2017 Sist oppdatert: 25. mai 2017