gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Om pålegg i vassdragskonsesjoner

Klima- og miljødepartementet fattet den 4. juli 2016 vedtak om å godkjenne de regionale vannforvaltningsplanene, med visse endringer. Departementet ønsker å klargjøre hva vedtaket innebærer for mulighetene til å pålegge undersøkelser og tiltak i medhold av vilkår i vassdragskonsesjoner.

Vannkraftutbygging i Granasjøen (Rennebu). Fotograf: Jan Habberstad

Informasjon om betydningen av Klima- og miljødepartementets vedtak om godkjenning av vannforvaltningsplaner for muligheten til å gi pålegg i medhold av vilkår i vassdragskonsesjoner finner du her.

Publisert: 12. mai 2017 Sist oppdatert: 12. mai 2017