gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Restaurering i Norge omtalt i ECRR-news

Den økte interessen for restaurering av vassdrag og våtmark i Norge omtales i april-utgaven nyhetsbrevet for "European Centre for River Restoration" (ECRR).

Restaurering av kulverter og stikkrenner for å gi fisken fritt leide i Storelva i Troms (2016). Fotograf: Øyvind Haugland

Artikkel som beskriver den nasjonale prosjektgruppen for restaurering, og gjennomførte seminarer og konferanser i 2016

ECRR er et nettverk som formidler god praksis innen vassdragsrestaurering i Europa. I april-utgaven 2017 har Miljødirektoratet bidratt med en artikkel som beskriver den nasjonale prosjektgruppen for restaurering, og gjennomførte seminarer og konferanser i 2016. Videre omtales rammene for arbeidet fremover koblet til oppfølging av stortingsmelding "Natur for livet Norsk handlingsplan for naturmangfold (Meld.St.14 (2015-2016))", Aichi-målene om restaurering av 15% av forringet natur, nasjonal plan for restaurering av våtmark, og gjennomføringen av vanndirektivet med tilhørende midler til iverksetting av tiltak. 

OBS !  restaureringsseminar i Bergen i september

Det årlige norske restaureringsseminaret for 2017 planlegges nå til 27. - 28. september i Bergen, og forventes å inkludere befaringer.

Program og påmelding
Program er under utarbeidelse og det blir åpnet for påmelding seinere. Programmet og påmelding vil bli lagt ut på siden for Arrangementer.

 Les mer:

  • Les ECRR-News 1/2017 (april). Artikkel om Norge er på side 11 og 12. Her finner du også tidligere utgaver av ECRR-news.
  • denne siden kan du registrere deg hvis du vil delta i ECRR-nettverket og motta alle nyhetsbrevene.
Publisert: 26. april 2017 Sist oppdatert: 26. april 2017