gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Forvaltningsplanen for Bottenviken vattendisktrikt godkjent

Den 16. desember ble vannforvaltningsplanen, tiltaksprogrammet og miljømål for Bottenviken vattendistrikt i Sverige er nå godkjente.

Forvaltningsplanen beskriver vannforvaltningsarbeidet, fra karakteriseringsarbeidet til overvåkingsprogram og tiltaksprogram. I tillegg har Länsstyrelsen i Norrbotten satt miljømål for vannforekomstene. Tiltaksprogrammet er utformet for å sikre at miljømål for vann kan nås, og dette arbeidet vil kreve et bredt samarbeid.

Les mer her:

Samarbeid på alle forvaltningsnivå er avgjørende for en vellykket vannforvaltning

En av de viktigste faktorene for en effektiv og vedvarende forvaltning av våre vann er et velfungerende samarbeid på alle nivå (lokalt, regionalt og nasjonelt).

Publisert: 09. januar 2017 Sist oppdatert: 09. januar 2017