gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Rapport: Sammen om vannet?

Nå foreligger NIBRs sluttrapport fra forskningsprosjekt om erfaringer fra vannforvaltningen etter EUs vanndirektiv. Utgangspunktet for studien har vært å se på hvordan den nye vannforvaltningen bidrar til samordning på tvers av de eksisterende sektormyndighetene.

"Dersom vi skal svare på rapportens spørsmål; «Sammen om vannet?», vil svaret bli: «Vi er på god vei. Vi er i langt større grad sammen om vannet enn vi noen gang har vært tidligere, men har et stykke igjen»."

Hovedinntrykket fra studien

Hovedinntrykket fra studien er at aktørene opplever at de etablerte arenaene (vannområdeutvalg og vannreigonutvalg) og prosessene er hensiktsmessige. I de kvalitative intervjuene opplever de aller fleste aktørene at det har stor verdi at alle sektorområder som påvirker vannmiljø er på samme planarena. Et klart flertall i alle aktørgruppene rapporterer om at vannforvaltningsarbeidet har ført til informasjons-, erfarings- og kunnskapsdeling, og utvikling av felles virkelighetsforståelse og problemforståelse.

"Det disse funnene til sammen sier oss, er at arenaene som er opprettet i vannforvaltningen i større og større grad har utviklet seg til å bli lærende arenaer. De bidrar dermed med en læring på tvers av sektorgrenser som tradisjonelt har vært vanskelig å få til, en læring som er en nødvendig betingelse for å ivareta en helhetlig vannforvaltning."

En nedbørfeltsorientert tenkning gir et mer helhetlig perspektiv

Et av de tydeligste funnene er en opplevelse hos alle aktørgrupper om at vannforvaltningen, som baserer seg på en nedbørsfeltorientert tenkning, har tilført et mer helhetlig perspektiv. Et klart flertall mener at vannforvaltningsarbeidet bidrar til at vannmiljøet blir bedre ivaretatt i hver sektor.

Forbedringspunkter for det videre vannforvaltningsarbeidet

NIBR har på bakgrunn av funnene i sine studier, samt andre studier og erfaringsnotater fra vannforvaltningsarbeidet angitt noen forbedringspunkter for det videre vannforvaltningsarbeidet:

  • Sektormyndighetene må få større forståelse for vannforvaltningen som et plan- og styringssystem.
  • Regionale planer må styrkes som koordinerende mekanismer.
  • Det regionale vannforvaltningsplanarbeidet må i større grad sees i sammenheng med samfunns- og arealplanleggingen regionalt og lokalt.
  • Større satsing på arbeidet i vannområdene.

Les mer:

  • Les mer om forskningsprosjektet til NIBR v/HiOA: her
  • Les saken på nettsiden til NIBR v/HiOA: her
  • Les sammendrag av rapporten her
  • Les hele rapporten her
Publisert: 10. januar 2017 Sist oppdatert: 10. januar 2017