gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Hvordan best sikre livskraftige elver? Ny tiltakshåndbok på nett

Med tilskudd fra Miljødirektoratet har UNIMILJØ ferdigstilt en ny håndbok "Tiltakshåndbok for bedre fysisk miljø. God praksis for miljøforbedrende tiltak i elver og bekker" som viser hvordan vi best rehabiliterer våre elver slik at elvelevende arter får gode livsvilkår. Håndboken gir en nyttig oppsummering og systematikk over aktuelle avbøtende eller restaurerende tiltak, og er tilrettelagt for arbeidet med vannforskriften.

Tiltak i elv Fotograf: Ulrich Pulg, UNIMILJØ

Det fysiske elvemiljøet er kraftig endret i mange norske vassdrag. Det er ikke bare kraftutbygging som endrer livsgrunnlaget for fisk i vassdrag, men også mange andre fysiske inngrep, som bekkelukking, utretting, kanalisering og flomsikring. Kunnskapen om hvordan slike inngrep kan gjøres mer miljøtilpasset med tiltak er nå sammenstilt i den nye håndboka. 

UNIMILJØ har ledet arbeidet

UNIMILJØ har ledet arbeidet med den nye forvaltningsrettede håndboka om tiltak til forbedring av fysisk miljøtilstand i bekker og elver.
Håndboken er delt i tre tematiske blokker:

  • restaurering av elver
  • fiskepassasjer
  • habitattiltak.

Det presenteres kunnskapsstatus med faktaark om aktuelle tiltak, og eksempelsamling med god praksis fra norske elver. Formålene med tiltakene er å forbedre til god økologisk tilstand eller utnytte det økologiske potensialet. Boka presenteres for første gang på det 8. nasjonale seminaret om vassdragsrestaurering 27.09.17. 

Håndboka er delfinansiert fra Miljødirektoratet og et resultat fra CEDREN.  Mer om håndboka og arbeidet med å sikre økologiske viktige prosesser på uni.no.

 

Publisert: 02. oktober 2017 Sist oppdatert: 03. oktober 2017