gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Sluttkonferanse for «Catchment Based Approach (CaBA)» i Woking, England

På sluttkonferansen til "Catchment Based Approach (CaBA)" i Woking den 16. mars deltok vannregionene; Trøndelag, Nordland og Glomma/v. Akershus.

Formålet med deltakelsen fra Norge var å:

 • høste erfaringer fra det nedslagsfeltbaserte samarbeidet
 • om vannforvaltning i England
 • knytte kontakter og lære om metodikk og tilnærming til praktisk gjennomføring

Deltakerne kom fra frivillig sektor, offentlig sektor, landbruket, næringslivet,  vannverk rundt om i landet, og konsulentbransjen.

Under følger en kort oppsumering fra møtereferatet:

 • økt støtte til arbeidet i inneværende år
 • 17% av elvene i England har oppnådd GØT foreløpig
 • arbeidet i England er organisert i nedslagsfelt, der det er frivillige organisasjoner som står for gjennomføringen
 • myndighetene klarte ikkeå legge fokuset på nedslagsfelt i tilstrekkelig grad,
  derfor ble CaBA opprettet med basis i ulike organisasjoner
 • finansieringen stammer fra ulike kilder, også EU-midler og statlige midler
 • England i større grad nærmer seg i større grad målsetningene i WFD, og i tillegg har de fått på plass et lokalt engasjement som i stor grad manglet i første planperioder
 • Drikkevannsforsyningen i England er privatisert, og mange av vannverkene deltar i CaBA lokalt for å bidra til å redusere behovet for behandling av drikkevannet - selskapene sparer 20%
 • Fokus på kantsoner og sprøytemiddelfrie soner har vært brukt med suksess.

Du kan lese hele møtereferatet her .

 

Publisert: 06. september 2017 Sist oppdatert: 12. september 2017