gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Europeisk høring: veikart for helsesjekk av vanndirektivet

EU-kommisjonen åpnet den 20. oktober for en høring av et veikart for en helsesjekk (evaluering) av vanndirektivet. Høringen av veikartet er åpen for innspill fram til den 17. november.

Estendstadammen i Trondheim Fotograf: Lise Sørensen

EU-kommisjonens side om høringen kan man lese mer, og gi elektroniske høringsinnspill. Arbeidet med helsesjekken er første fase av et arbeid som, dersom det ansees som nødvendig, kan føre fram til et revidert vanndirektiv i 2023.     

Mer om veikartet

Veikartet er et forslag til opplegg og framdriftsplan for helsesjekken, og har som formål å informere innbyggere og interessenter om EU-kommisjonenes arbeid, slik at de har mulighet til å gi innspill og medvirke effektivt i fremtidige høringer. EU-kommisjonen ber spesielt om at innbyggere og interessenter bidrar med sitt syn på EU-kommisjonenes problemforståelse, mulige løsninger og at de bidrar med relevant informasjon de måtte besitte.

Høringen retter seg både mot myndigheter, bransjer, organisasjoner og befolkningen. I det videre arbeidet ser man for seg en større offentlig høring av selve helsesjekken i første kvartal 2018, en europeisk vannkonferanse i tredje kvartal 2018, samt andre smalere temamøter ved behov. 

Mer om helsesjekken

Helsesjekken er en evaluering av vanndirektivet, som i tråd med direktivets artikkel 19 (2) skal foreligge i 2019. Man vil se på om direktivet er relevant i forhold til de reelle utfordringene, om man gjør de riktige tingene og på en smart måte, og om ulike regelverk og aktiviteter trekker i samme retning til måloppnåelse. Helsesjekken vil også omfatte en vurdering av muligheter for forenkling og forbedring av regelverk, og man vil forsøke å vurdere reelle kostnader og nytte av vanndirektivet.

Helsesjekken vil omfatte vanndirektivet, datterdirektivene om henholdsvis grunnvann og prioriterte stoffer, samt flomdirektivet (det siste er ikke del av EØS-avtalen). Helsesjekken av vanndirektivet vil også bli sett i sammenheng med helsesjekken av avløpsdirektivet, der et eget veikart nylig er kommet på høring, samt en forestående statusrapport for gjennomføringen av nitratdirektivet. Tiltak som følger av avløpsdirektivet eller nitratdirektivet regnes som grunnleggende tiltak under vanndirektivet.

EU-kommisjonen har tidligere publisert fire statusrapporter om gjennomføringen av vanndirektivet, og den femte rapporten basert på landenes rapportering av arbeidet 2010-2015 vil foreligge høsten 2018. Det er etablert en felles europeisk strategi for gjennomføringen av vanndirektivet, og dette vil være en viktig arena for evalueringen av vanndirektivet. Arbeidet med helsesjekken er første fase av et arbeid som, dersom det ansees som nødvendig, kan føre fram til et revidert vanndirektiv i 2023.

Publisert: 26. oktober 2017 Sist oppdatert: 26. oktober 2017