gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Registrer restaureringsprosjektet ditt og vær med på en nasjonal dugnad!

Har du vært involvert i et restaureringsprosjekt? Norsk institutt for naturforskning (NINA) setter sammen en database over norske restaureringsprosjekter fra år 2000 fram til i dag. 

Vi definerer restaurering bredt, og vil gjerne ha inn bidrag fra alle som har jobbet med avbøtende tiltak, kompensering, revegetering, biotopforbedring, artsbevaring eller andre typer restaurering av natur.

Vår oppfordring er derfor:

  • Dersom du allerede har mottatt skjema på epost fra NINA, men har glemt å svare, håper vi at dette kan være en liten oppfordring til å hente fram eposten og fylle ut. (Se inngangsbildet til spørreundersøkelsen under.)
  • Dersom du ikke har mottatt skjema, men har et prosjekt å rapportere ber vi deg sende en epost til berit.kohler@nina.no så får du tilsendt lenke til skjemaet. (Dersom du har fått lenken tidligere, men ikke finner den igjen kan du be om å få den tilsendt på nytt.)

Og så vil vi selvfølgelig takke alle dere som har fått skjema og allerede har besvart og returnert det til oss. 

Foto: Inngangsside til ReScapes nett-basert spørreundersøkelse

Bildet: viser inngangsside til ReScapes nett-basert spørreundersøkelse

Du har muligheten til å bli med i et nasjonalt nettverk - "Restaurering Norge"

Databasen inngår i NINAs satsingsprogram ReScape «Restoration in a changing landscape». Gjennom å bidra til databasen blir dere med i et nasjonalt nettverk som til sammen representerer «Restaurerings-Norge». Dere får tilgang til oversikten over prosjekter og kontaktpersoner og får oppdatert kunnskap om arbeidet på Rescape og de resultatene som kommer ut. Det er et klart mål at denne dugnaden skal fremme og forbedre framtidige restaureringsaktivitet i Norge.

Les mer om restaurering: 

Publisert: 03. oktober 2017 Sist oppdatert: 03. oktober 2017