gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Tilskudd til bedring av vannmiljøet - søknadsfrist 25. januar 2018

Miljødirektoratet deler årlig ut støtte til tiltak for å bedre vannmiljøet. Nå har du mulighet til å søke om midler for 2018.

Tilbakeføring av laks og sjøørret i Engebretskulverten , Oslo Fotograf: Harald B. Borchgrevink, NIVA

Tilskuddsordningen skal bidra til at vi når målene om godt vannmiljø, og at miljømålene i vannforskriften nås.

Disse kan søke:

  • kommuner
  • interkommunale prosjekter
  • vannområdeutvalg
  • frivillige organisasjoner og forskningsinstitusjoner
  • fylkeskommuner
  • Fylkesmannen kan bare søke på vegne av flere kommuner eller et vannområde. Dette presiseres i søknaden.

Miljødirektoratet prioriterer å støtte:

  • Tiltak som er del av de regionale planene for vannforvaltning.
  • Prosjekter som har overføringsverdi til andre vannområder. 

Digital søknad

Søknad om tilskudd sendes til Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Der finner du mer informasjon om hva søknaden bør inneholde.

Se regjeringens hjemmesider for mer informasjon om tilskuddsordninger til naturforvaltningstiltak i 2018.

Søknadsfristen er 25. januar 2018.

Publisert: 18. desember 2017 Sist oppdatert: 18. desember 2017