gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vellykket nasjonalt seminar om restaurering

Det åttende nasjonale seminaret om restaurering av vassdrag og våtmarker ble gjennomført 27. og 28. september 2017 i Bergen, med over 100 deltakere.

Befaring, restaureringsseminar i Bergen september 2017 Fotograf: Anders Iversen

Første dag

Første dag av seminaret fokuserte på miljøvennlig flomsikring, restaurering av våtmark, nytt fra forskningen, og lokale vannmiljøutfordringer i og rundt Bergen. 

Inviterte internasjonale key-note speakers var Christopher Spray fra University of Dundee (Scotland) med tema "Can Natural Flood Risk Management be effective?", og Christer Nilsson fra Umeå universitet (Sverige) med tema "Hur utvärderar man effekterna av ekologisk restaurering?". 

Uni Research nye håndbok

På seminaret var det også lansering Uni Research sin nye håndbok om tiltak til forbedring av fysisk miljøtilstand i bekker og elver. Håndboken ble presentert av Ulrich Pulg fra Uni research.
Håndboken er delt i tre tematiske blokker:

  • restaurering av elver
  • fiskepassasjer
  • habitattiltak

I tillegg presenterer den dagens kunnskapsstatus internasjonalt og en rekke aktuelle utprøvde metoder. Håndboken har også en del om "god praksis", der gjennomførte eksempler, inklusive resultater, blir presentert. 

Andre dag

Andre dag av seminaret var det befaring er av restaurering av leveområde for elvemusling i Haukåsvassdraget, restaurering for sjøaure i Apletunvassdraget, og restaurering av ferskvannsvåtmarker i Herdla.

De nasjonale restaurerings-seminarene er blitt en populær møteplassen for faglig oppdatering, med presentasjon av erfaringer og utveksling av internasjonale og nasjonale prosjekter og eksempler. Vanndirektivets mål om å beskytte, forbedre og gjenopprette vannmiljøet har gitt vassdragsrestaurering et løft i hele Europa. Aichi-målene under konvensjonen om biologisk mangfold sier at man skal restaurere minst 15 % av forringede økosystemer. Seminaret er arrangert av restaureringsprosjektet under direktoratsgruppen for vannforskriften (ledet av Miljødirektoratet) i samarbeid med Norsk vannforening.

Presentasjonene fra seminaret 

Du finner presentasjonene fra seminaret her.

Publisert: 04. oktober 2017 Sist oppdatert: 05. oktober 2017