gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Den europeiske vannkonferansen 20 – 21 september 2018 - åpent for påmelding.

Konferansen arrangeres i felleskap av EU-kommisjonen og det Østerriske EU-formannskapet, og arrangeres på Museumskvartalet i Wien, Østerrike (Adresse: Halle E, Museumsplatz 1, 1070 Vienna).

Hovedfokus for konferansen vil bli framskrittene som er oppnådd i gjennomføringen av vanndirektivet.

Konferansen forventes å ta utgangspunkt i EU-kommisjonens foreløpige vurdering av de innrapporterte vannforvaltningsplanene for 2016-2021, og det europeiske miljøbyrået (EEA) sin rapport om status for Europas vann. Konferansen vil også komme inn på den forestående evalueringen av EUs vannpolitikk.

Arena for meningsutveksling og debatt 

Vannkonferansen er en arena for meningsutveksling og debatt mellom landene, interessenter,  EU-kommisjonen, det europeiske miljøbyrået (EEA) og andre av EUs institusjoner, angående funnene i de ulike vann-relaterte rapportene. Den vil også gi en verdifull mulighet til å lære av hverandres erfaringer med sikte på de neste rundene med oppdaterte vannforvaltningsplaner.

Interessert i å delta ? 

De som er interessert i å delta finner mer informasjon og påmelding på vannkonferansens nettside. Merk at påmeldingen baseres på "førstemann til mølla" prinsippet. Midt i juli kom det beskjed om at konferansen er fulltegnet, og at de som nå melder seg på blir satt på venteliste.

Vi ber om at de som melder seg på fra Norge varsler Miljødirektoratet v/Anders Iversen, slik at vi har oversikt over norsk deltakelse. 

Les mer om:

Publisert: 27. april 2018 Sist oppdatert: 27. april 2018