gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Europas vann blir renere, men det gjenstår store utfordringer

Den 3. juli lanserer det europeiske miljøbyrået (EEA) sin rapport om tilstanden i Europas vann. Det er oppnådd forbedringer av vannmiljøet i innsjøer, elver, kystvann og grunnvann. Likevel gjenstår det langsiktige hovedutfordringer for vannmiljøet fra forurensing og fysiske endringer, og i noen europeiske regioner også overforbruk av vann. 

Rapporten presenterer data fra 160 regionale vannforvaltningsplaner i Europa. Norge er ett av fire land som ikke har rapportert i tide til å bli tatt med i resultatene som presenteres i denne europeiske rapporten, men norske data blir trolig tilgjengelig på EEAs nettside når Norges rapportering er prosessert.

Rapporten viser at Europa har lykkes med å forbedre vannmiljøet, bl.a. gjennom bedre rensing av avløpsvann og redusert forurensing fra jordbruk. Det er også gjennomført tiltak for å fjerne vandringshindre for fisk, og restaurere økosystemer i vann. I perioden 2010-2015 var det bare 40 % av de overvåkede vannforekomstene i Europa som oppfylte vanndirektivets miljømål for svært god eller god økologisk tilstand.

Direktøren for EEA, Hans Bruyninckx, sier i en pressemelding 3. juli at det er nødvendig å øke innsatsen for å sikre at vannet vårt blir så rent og robust som det burde være – både vår egen trivsel og helsen til vårt viktige vann- og havmiljø avhenger av det. Dette er avgjørende for den langsiktige bærekraften for vannet vårt, og for å oppfylle det langsiktige målet om å leve godt innenfor vår planets grenser.

EUs miljøkommisær, Karmenu Vella, sier i samme pressemelding at vi ser en gradvis bedring av tilstanden i Europas ferskvann, takket være gjennomføringen av EUs vannregelverk i landene. Men det er nødvendig å gjøre mye mer før alle innsjøer, elver, kystvann og grunnvannsforekomster er i god tilstand, og dette krever felles innsats fra alle vannbrukere i Europa.      

Forrige rapport fra EEA om tilstanden i Europas vann kom i 2012. Siden 2012 har kunnskapen om Europas vann vokst betraktelig, slik at vi nå har en bedre forståelse av tilstanden, problemene som hindrer os si å nå god tilstand, og tiltak som gjennomføres for å forbedre vannmiljøet. Den nye rapporten vil være en viktig del av grunnlaget for evaluering og eventuell revisjon av vanndirektivet.

 Les mer om saken: 

Publisert: 03. juli 2018 Sist oppdatert: 03. juli 2018