gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Høring av forslag til forskrift om endring i vannforskriften - interkalibrering. Høringsfrist 15. juni.

Miljødirektoratet har på høring et forslag til endring i forskrift 15.12.2006 nr. 1446 om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften), som følge av at EU kommisjonen har fattet en ny beslutning (EU) 2018/229 om interkalibrerte grenseverdier for fastsettelse av økologisk tilstand etter EUs vanndirektiv. 

Rettsakten opphever kommisjonsbeslutning 2014/408/EU som er gjennomført i vedlegg Va (interkalibrerte grenseverdier) i vannforskriften. Direktoratet foreslår derfor at rettsakten gjennomføres ved en endring i denne forskriften.

Kommisjonsbeslutning (EU) 2018/229 reviderer de interkalibrerte grenseverdiene for fastsettelse av økologisk tilstand ved å endre og innføre nye grenseverdier og parameter for enkelte kvalitetselementer. Gjennomføringen av beslutningen bringer ingen nye oppgaver til arbeidet under vannforskriften. Grenseverdier nedfelt i beslutningen er inntatt i revidert klassifiseringssystem som snart er ferdigstilt, og er lagt inn i Vann-Nett.

Vi gjør oppmerksom på at høringen gjennomføres elektronisk. Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på Miljødirektorates hjemmeside under høringer

Høringsfristen er 15. juni 2018

Publisert: 06. mai 2018 Sist oppdatert: 06. mai 2018