gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Mange ønsker å bidra til bedre vannmiljø

Miljødirektoratet har gitt 18 millioner kroner i tilskudd til 87 tiltak for å bedre vannmiljøet. I år er søknader om tiltak som vil bidra til å nå målene i de regionale vannforvaltningsplanene prioritert.

Orkla vannområde har fått tilskudd til et bekkerestaureringsprosjekt som et ledd i arbeidet med å få opp igjen sjøaurebestanden i Orkla. Prosjektet startet i 2016. Fotograf: Rune Krogdahl, Orkla fellesforvaltning

I år utlyste Miljødirektoratet 20 millioner kroner på tilskuddsordningen som skal gå til vannmiljøtiltak. Vi mottok 197 søknader på til sammen over 78 millioner kroner, hvorav 87 av søkerne har fått støtte.

Her kan du se en oversikt over prosjektene som har fått støtte.

God vannkvalitet og godt vannmiljø er av stor betydning for vår livskvalitet og mange hverdagsaktiviteter. Mengden søknader og gode prosjekter viser at både engasjementet og behovet er stort for å gjøre en innsats for vannet, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Vidt spenn av tiltak

I år har Miljødirektoratet prioritert søknader om støtte til miljøforbedrende tiltak som vil bidra til å nå målene som er satt i de regionale vannforvaltningsplanene. I tillegg har vi gitt tilskudd til utredninger, informasjonsarbeid, kartlegging og tilrettelegging og organisering knyttet til arbeidet i vannområdene.

I 2016 ble regionale vannforvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogrammer godkjent. Planene er utarbeidet av de regionale vannforvaltningsmyndighetene og skal blant annet være veiledende for planarbeidet i kommunene.

Ny runde neste år

Tiltakene er en del av arbeidet for å nå målet i vannforskriften om at alle vannlokaliteter skal ha god tilstand.

Det er satt inn en rekke tiltak for å bedre kvaliteten på vannet, men det er et stykke igjen før vi kan slå fast at målet om godt vannmiljø er oppnådd, sier Hambro.

Les mer om vannforvaltningsarbeidet på Vannportalen, og om eksempler på tiltak for å nå miljømålene i vannforskriften i heftet: "Tiltak for godt vannmiljø"

Det er ny søknadsrunde neste år med søknadsfrist 15. januar. Miljødirektoratet har flere tilskuddsordninger, så det er viktig å søke på den ordningen som er tilpasset det du søker om støtte til. Oversikt over tilskuddsordningene forvaltet av Miljødirektoratet finner du i elektronisk søknadssenteret.

Publisert: 06. juni 2018 Sist oppdatert: 06. juni 2018