gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

NVE tilrår nye konsesjonsvilkår i fleire revisjonssaker

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har intensivert arbeidet med å revidere konsesjonsvilkåra for eldre kraftverk og sender nå fire revisjonssaker til Olje og Energidepartementet. Hovudformålet med ein vilkårsrevisjon er å betre miljøforholda i regulerte vassdrag. Norge har implementert EUs rammedirektiv for vatn (vassforskrifta), som set konkrete miljømål for vassdraga. Vilkårsrevisjon er eit viktig verktøy for å kunne nå desse måla.

Zakariasdammen, Tafjord Fotograf: Line Fjellvær, DN

NVE sender følgende revisjonssaker til Olje og Energidepartementet: 

  • Trollheimen kraftverk i Surna i Møre og Romsdal fylke
  • Abojohka m.v. i Troms fylke
  • Hemsilvassdraget m.v. i Buskerud fylke
  • Suvdøla i Drangedal og Nissedal kommunar i Telemark fylke

Les om saken på NVEs nettside.

Publisert: 26. juni 2018 Sist oppdatert: 26. juni 2018