gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Høringer i Sverige og Finland

Både Sverige og Finland har høring av plandokumenter i år. Blant annet høres arbeidsprogram og fremdriftsplan for neste planperiode.

I Sverige høres arbeidsprogram og fremdriftsplan for alle vannregioner, samt vesentlige vannforvaltningsspørsmål for Västerhavet og Södra Östersjön. I tillegg høres tiltaksprogram for 2018-2021 for nye prioriterte stoffer i overflatevann og PFAS i grunnvann, med reviderte miljømål.

Høringsdokumentene er tilgjengelig her: http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/introduktion-till-vattenforvaltning/samverkan/samrad-infor-viktiga-beslut/samrad-nov-april/Sidor/default.aspx.

Høringsperioden er fra 1. november 2017 til 30. april 2018

I Finland er arbeidsprogram, fremdriftsplan og vesentlige vannforvaltningsspørsmål for alle vannregioner på høring.

Høringsdokumentene er tilgjengelige her: http://www.miljo.fi/paverkavatten.

Høringsperioden er fra 8. januar til 9. juli 2018.

Publisert: 30. januar 2018 Sist oppdatert: 30. januar 2018