gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Norsk juniorvannpris 2018 er utdelt

Miljødirektoratet gratulerer Byåsen videregående skole i Trondheim som årets vinner av Norsk juniorvannpris. Oppgaven omhandlet undersøking av mikroplast langs kysten i Mausund i Frøya kommune.

De glade prisvinnerne: Silje Joner Ognedal, Kamilla Blekkan, Maja Grauff Erntsten, Elina Roberta Vadze og Linn Eggen Fotograf: Lise Sørensen

Prisen ble utdelt på Verdens vanndag seminaret, som er den offisielle nasjonale markeringen av FNs Verdens vanndag og som markeres den 22. mars hvert år. 14 oppgaver ble sendt inn, og tre av prosjektene ble plukket ut til den norske finalen. 

Prosjektene som kom til finalen:

1.«Overvåking av marine ressurser" - Byåsen videregående skole
2.«Kan Aksdalsvannet bli en fremtidig kommunal drikkevannskilde" - Frakkagjerd ungdomsskole
3.«Water analysis of the Kjøsterud and Bera river" - Drammen videregående skole

Prisvinnerne

Elina Roberta Vadze, Kamilla Blekkan, Linn Eggen, Silje Joner Ognedal og Maja Grauff Erntsten går alle på teknologi og forskningslære på Byåsen videregående skole. De ble tipset av læreren sin om å melde seg på Norsk juniorvannpris med sin oppgave «Overvåking av marine ressurser". 

Feltarbeid på Mausund

Oppgaven til prisvinnerne gikk ut på å undersøke påvirkning av mikroplast langs kysten i Mausund og de hadde sitt feltarbeid der. Mausund Feltstasjon har vært basen for analysearbeidet, og feltstasjonen har et pågående prosjekt - "Marint søppel". Dette prosjektet er finansiert av Miljødirektoratet. 

Elevene fikk være med kystrenovatørene ut i felt, og de ble kjørt med småbåter ut til øyer i området for å se på plastforurensingen. De fikk veiledning på å se hvor plast ligger nedgrodd, og hvor plasten vanligvis samler seg opp avhengig av havstrømmen og topografien. De fikk også tatt jordsjiktprøver som de tok med tilbake til feltstasjonen. De kom frem til at det var veldig mye plastsøppel langs den norske kyst, og at dette hadde påvirkning på naturen og økosystemet på denne øya. Problematikken rundt mikroplast er som kjent et økende problem rundt om i verden, og elevene klarte å trekke denne problemstillingen til et lokalt nivå.

Juryens begrunnelse

Juryen har i år bestått av Live Semb Vestgarden (Norsk hydrologiråd), Thomes Trømborg (NRA/NRV), Arve Heistad (Norsk Vannforening) og Arnhild Krogh (Norsk Vann). Oppgavene ble vurdert ut fra kreativitet, vitenskapelig fremgangsmåte, fagkunnskap og presentasjon. Det ble vurdert tre gode oppgaver som alle ble presentert på en svært god måte. I utvelgelsen av vinneren ble det i år valgt en oppgave med en spennende og dagsaktuell problemstilling, og et solid faglig innhold presentert på en meget god måte.

  • Hvis du ønsker å delta i konkurransen om Norsk juniorvannpris så finner du informasjon på Vannkunnskap.no sin nettside 
Publisert: 22. mars 2018 Sist oppdatert: 23. mars 2018