gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Nytt drikkevannsdirektiv foreslått av Kommisjonen

Kommisjonen har i dag foreslått et revidert drikkevannsdirektiv. Eksisterende direktiv er fra 1998, og oppdateres med nye parametere for å måle kvalitet, og ta opp i seg samfunnsmessige endringer.

Noe av bakgrunnen for forslaget er borgerinitiativet «Right2Water» fra 2014 om økt tilgang til trygt drikkevann for alle EUs innbyggere. 

Forslaget inneholder bestemmelser om:

  • bedre tilgang til drikkevann i EU
  • at borgerne skal få bedre informasjon om drikkevannet i sitt nærområde. Formålet er å redusere bruken av flaskevann, som blant annet er en utfordring for miljøet. 

Behov for revidering av direktiv 98/83/EF (drikkevannsområdet) 

Drikkevannsområdet er i dag regulert gjennom direktiv 98/83/EF, og flere av bestemmelsene har ikke vært oppdatert på mange år. Det er derfor et etterlengtet revidert direktiv som Kommisjonen i dag har fremmet. Formålet med det reviderte direktivet er bedre vannkvaliteten i EU og følge opp borgerinitiativet "Right2Water", som fikk 1,6 millioner underskrifter til støtte for økt tilgang til trygt drikkevann for alle EUs innbyggere. Kommisjonen lenker også det nye direktivet  til den europeiske pilaren for sosiale rettigheter og retten til viktige tjenester av god kvalitet, og også som en oppfølging av EUs plaststrategi vedtatt 16. januar d.å. 

Det reviderte direktivet inneholder derfor blant annet bestemmelser om: 

  • Nye parametere for å økt trygghet. De fleste av EUs innbyggere har i dag tilgang til godt og trygt drikkevann. Kommisjonen ønsker allikevel å opprettholde beskyttelsen i EU, og også forbedre situasjonen. De eksisterende parameterne er over 20 år gamle, og det har derfor vært nødvendig med oppdateringer. Forslaget foreslår å legge til nye stoffer og stoffer som presenterer en fremvoksende trussel, sammen med parameterverdier, i listen over kriterier for bestemme vanntryggheten - i tråd med WHOs anbefalinger.
  • Bedre tilgang til drikkevann. En ny artikkel er inkludert i direktivet (artikkel 13), og krever at medlemslandene skal vurdere prosentandelen av befolkningen uten tilgang til drikkevann, for å informere disse menneskene om muligheter som er tilgjengelige for dem til tilgang til distribusjonsnettverket, og å oppmuntre forbruk av kranvann i offentlige bygninger og restauranter. Medlemsstatene vil også bli pålagt å treffe alle nødvendige tiltak for å sikre tilgang til drikkevann for utsatte og marginaliserte grupper.
  • Bedre informasjon om drikkevannet. Gjennom direktivet ønsker Kommisjonen også at befolkningen på en enkel måte, gjerne elektronisk, får informasjon om tilgangen til og kvalitet på drikkevannet i deres nærområde. Formålet er å øke folks tillitt til kranvann, til fordel for flaskevann. Flaskevann er uforholdsmessig dyrt, og også en  utfordring for miljøet.  

 

Mer informasjon om forslaget finner du her 

Vedlagt følger forslag til nytt drikkevannsdirektiv :Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the quality of water intended for human consumption (recast) (01.02.2018)

Les pressemelding på EUs kommisjonens nettside

Publisert: 01. februar 2018 Sist oppdatert: 01. februar 2018