gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Nytt fra det europeiske vannarbeidet

Her på Vannportalen kan du lese om det felles vannarbeidet i Europa. I denne artikkelen finner du kort informasjon med linker til oversikt over møter og norsk deltakelse, arbeid med nye rettsakter og veiledere, samt annet pågående arbeid og viktige milepæler i Europas vannarbeid i 2018. 

Norsk deltakelse i det felles europeiske vannarbeidet er viktig for at supplerende regelverk og retningslinjer blir tilpasset norske forhold og gir rom for norske behov, og fordi den gir tilgang til nyttig informasjonsdeling om andre lands erfaringer og eksempler.

I 2018 forventes EU-kommisjonen å komme med en ny statusrapport om gjennomføringen av vanndirektivet, og en europeisk vannkonferanse arrangeres i Wien i september. Nå legges grunnlaget for en vurdering og eventuell revisjon av selve vanndirektivet. 

Norske mandater og referater fra europeiske møter

Norge har deltatt for fullt i den felles europeiske strategien for gjennomføring av EUs vanndirektiv siden oppstarten i 2001.

Nye europeiske rettsakter 2018

Ny felles europeisk veiledning fra 2017

I løpet av 2017 er det utarbeidet tre nye dokumenter med europeisk konsensus om felles forståelse om bruk av unntak:

Pågående felles europeisk vannarbeid

Europeiske statusrapporter og vannkonferanse

  • EU-kommisjonens rapport til Parlamentet og Rådet om status for gjennomføring av vanndirektivet forventes til sommeren 2018, basert på landenes rapportering. Les mer om de tidligere kommisjonsrapportene om vanndirektivet her.
  • Rapporten fra EU-kommisjonen følges av en fagrapport fra European Environment Agency (EEA) om tilstanden i Europas vannmiljø. Se tidligere EEA-rapport fra 2012 her.
  • En viktig milepæl og samlingspunkt i denne prosessen blir den 5. europeiske vannkonferansen avholdes 20. og 21. september i Wien. Les mer her. Les om de tidligere europeiske vannkonferansene her

Vurdering og eventuell revisjon av vanndirektivet

  • Arbeidet med evaluering av vanndirektivet har startet opp, med høring av en arbeidsplan (Roadmap) høsten 2017.
  • I løpet av våren 2018 forventes selve høringen som skal gi innspill til evalueringen (Fitness Check).
  • På grunnlag av statusrapporten om vanndirektivet og fagrapporten om tilstand (se over), samt høringen av "Fitness Check", vil EU-kommisjonen utarbeide en evalueringsrapport med "Policy Options" til sommeren 2019. Dette legger grunnlaget for en eventuell revisjon av vanndirektivet fra 2019 fram mot 2023.
  • En viktig milepæl og samlingspunkt i denne prosessen blir vannkonferansen 20. og 21. september i Wien (se over).

 

Publisert: 20. mars 2018 Sist oppdatert: 20. mars 2018