gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Samarbeid med Sverige for bedre vannforvaltning.

Miljødirektoratet og den svenske Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) har inngått en avtale om samarbeid om gjennomføringen av EUs vanndirektiv. Avtalen skal bidra til å gi bedre resultater og mer effektiv ressursbruk for begge land, ved å utnytte synergier i de to myndighetenes arbeid. 

Jakob Granit (generaldirektör Havs- och Vattenmyndigheten) og Ellen Hambro (direktør Miljødirektoratet) på den nordiske vanndirektiv-konferansen i Trondheim i september 2017. Fotograf: Lise Sørensen

Gjennom samarbeid kan man få tilgang til mer ressurser, mer omfattende kunnskapsgrunnlag og erfaringer, samt bredere ekspertise, slik at landene kan utnytte hverandres styrker. Initiativet til avtalen ble tatt i et felles møte mellom HaVs generaldirektör Jakob Granit og Miljødirektoratets direktør Ellen Hambro i forbindelse med den nordiske vanndirektiv-konferansen i Trondheim i september 2017.

Initiativet til avtalen ble tatt i et felles møte mellom HaVs generaldirektör Jakob Granit og Miljødirektoratets direktør Ellen Hambro i forbindelse med den nordiske vanndirektiv-konferansen i Trondheim i september 2017. 

Tettere samarbeid mellom landene

Både Norge og Sverige gjennomfører EUs vanndirektiv, og samarbeider om forvaltning av grensekryssende vassdrag. De to landene har liknende naturtyper og arter, samt sammenliknbare påvirkninger og utfordringer. Landene har derfor et ganske likt behov for kunnskapsgrunnlag og forvaltningsverktøy for å sikre en god og effektiv vannforvaltning. 

For perioden 2018 til 2020 skal samarbeidet ha to hoved-fokusområder: erfaringsutveksling om økologiske konsekvenser og avbøtende tiltak ved vassdragsregulering, og samarbeid om verktøy for overvåking og vurdering av tilstand i vannmiljøet.

Les mer om nordisk vanndirektiv samarbeid: 

 

Publisert: 26. mars 2018 Sist oppdatert: 04. oktober 2018