gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Brev fra Klima- og miljødepartementet om det videre vannforvaltningsarbeidet

I brev av 5. juli 2018 til vannregionmyndighetene informerer Klima- og miljødepartementet (KLD) om enkelte temaer knyttet til arbeidet med neste planperiode.

Sømna, Helgeland i Nordland Fotograf: Lise Sørensen

KLD varslet 13. juni 2018 at det ikke gjøres endringer i organiseringen av vannforvaltningsarbeidet etter vannforskriften nå.

Vannregionmyndighetene skal starte arbeidet med å utarbeide høringsdokument for planprogram og hovedutfordringer for vannforvaltningen. Høringsperioden endres til en tre måneders høring som begynner 1. april 2019. Fylkeskommuner som er vedtatt slått sammen ved regionreformen bør starte på en felles plan.  

Det videre arbeidet med oppdatering av innholdet i vannforvaltningsplanene skal ta utgangspunkt i: 

  • godkjente planer og oppnådde forbedringer
  • ny kunnskap om miljøtilstand og påvirkning
  • oppdaterte sektorplaner og føringer
  • rådene fra direktoratsgruppen om forenkling av planene

Departementet tar sikte på endringer i vannforskriften med ikrafttredelse fra 1. januar 2019, for å sikre en mer rasjonell og effektiv oppdatering av vannforvaltningsplanene, tydeliggjøre roller og ansvar, bringe forskriften mer i samsvar med vanndirektivet, rette feil og forbedre strukturen.  

 

 

 

Publisert: 06. juli 2018 Sist oppdatert: 06. juli 2018