gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Evaluering av avløpsdirektivet

Det pågår en evaluering av avløpsdirektivet, og et av de første skrittene er en åpen høring av direktivet. Høringen er åpen for alle, og varer til 19. oktober.

Avløp. Fotograf: Line Fjellvær

EU-kommisjonen har igangsatt evaluering av avløpsdirektivet (91/271/EC). Arbeidet er planlagt ferdigstilt første kvartal 2019, se mer informasjon i veikartet for evalueringen her. Evalueringen vil presenteres i et Staff Working Document, som vil ligge til grunn for EUs vurdering av ev. revisjon av regelverket.  Arbeidet er tett koblet til EU-kommisjonens helsesjekk ("fitness check") av vanndirektivet og flomdirektivet, som forventes ferdigstilt tredje kvartal 2019.

Som del av evalueringen har EU-kommisjonen nå lagt ut en høring, for å innhente informasjon om hvordan direktivet har påvirket håndtering av avløpsvann i EU, og gjennom dette bidratt til forbedret vannkvalitet og andre positive miljøeffekter.

Høringen er åpen for alle, både privatpersoner, eksperter og offentlige og private aktører. Høringen har to deler - en del med generelle spørsmål, og en del som er mer rettet mot eksperter og forvaltningen. Man kan svare på hele undersøkelsen eller kun relevante deler av undersøkelsen.

Det er et bredt spekter av interessenter som påvirkes av direktivet, og EU-kommisjonen planlegger derfor også andre prosesser for å få innspill. Det er ventet at det vil være en diskusjon rundt avløpsdirektivet under vannkonferansen i Wien 20-21 september, og EU-kommisjonen vil organisere møter med interessenter andre halvår 2018.

Høringen finnes her og direkte link til spørreskjemaet er her. Høringsfristen er 19. oktober 2018.

Publisert: 23. juli 2018 Sist oppdatert: 23. juli 2018