gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Framgang for helhetlig vannforvaltning og vannsamarbeid

FNs nye rapport om gjennomføring av helhetlig vannforvaltning (bærekrafts-delmål nummer 6.5.1) tar utgangspunkt i Rio-konferansen om Miljø og Utvikling i 1992, der verdens land ble enige om å gjennomføre helhetlig vannforvaltning.

Helhetlig vannforvaltning er en nødvendig ramme for å nå både FNs bærekraftsmål 6 om vann, og samtidig for å nå mange av de andre bærekraftsmålene. Rapporten peker på at helhetlig vannforvaltning er en kontinuerlig prosess, som forutsetter deltakelse fra departementer, direktorater og organisasjoner på internasjonalt, nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.   

FN-rapporten er basert på rapportering fra 172 land, og ble offentliggjort under World Water Week i Stockholm 28. september. I rapporten trekkes konkrete eksempler fra ulike land frem, og Norge brukes som eksempel på land der gjennomføring av vanndirektivet i nasjonalt regelverk har gitt en juridisk ramme for å beskytte og forbedre vann-økologi, og som eksempel på tverrsektoriell samordning i departementsgruppe og vannregionutvalg.

Basert på det innrapporterte materialet presenterer rapporten en del generelle observasjoner, herunder at:
- helhetlig vannforvaltning legger til rette for samordnet oppnåelse av ulike sektormål
- dialog med interessenter fører til endring
- effektiv lokal og regional vannforvaltning er viktig
- bred medvirkning gir i mer bærekraftige og effektive resultater.

Norge har også rapportert.

  • Les rapporten om bærekraft-delmål 6.5.1 om helhetlig vannforvaltning her.

FN har også laget en rapport om samarbeid mellom land som har felles, grensekryssende nedbørfelt (bærekrafts-delmål 6.5.2 og FNs Vann-konvensjon). Internasjonalt samarbeid på tvers av grensene er viktig for helhetlig og bærekraftig vannforvaltning, i tillegg til at det kan bidra til gevinster innen helse, energiforsyning, klimatilpasning og beskyttelse av økosystemer. Mange land har samarbeidsavtaler på plass, men dette er likevel et område med behov for mer fokus framover, spesielt for grensekryssende grunnvannsforekomster. Norge har også rapportert.

  • Les rapporten om bærekraft-delmål 6.5.2 om samarbeid om grensekryssende vann her.

Publisert: 18. september 2018 Sist oppdatert: 18. september 2018