gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Høring om evaluering av vanndirektivet

Den europeiske høringen om evaluering av vanndirektivet er nå i gang, og går fram til 12. mars 2019.

På EU-kommisjonens side om høringen ligger det informasjon, og det er mulighet for å besvare høringen i et elektronisk skjema. Arbeidet er første fase av et arbeid som, dersom det ansees som nødvendig, kan føre fram til et revidert vanndirektiv i 2023.

Om høringen

Høringen har som mål å få inn synspunkter om hvordan vanndirektivet har bidratt til endringer i bærekraftig vannforvaltning og forbedringer i tilstanden i vann. Høringen skal samle generelle innspill fra innbyggere om deres forhold til vann og forståelse av vann, men også mer detaljerte synspunkter fra myndigheter, eksperter og virksomheter med ansvar for gjennomføringen av de spesifikke bestemmelsene i direktivet.

Høringen er del av en "fitness check" (helsesjekk) av vanndirektivet, der man vil se på om direktivet er relevant i forhold til de reelle utfordringene, om man gjør de riktige tingene og på en smart måte, og om ulike regelverk og aktiviteter trekker i samme retning til måloppnåelse. Helsesjekken vil også omfatte en vurdering av muligheter for forenkling og forbedring av regelverk, og man vil forsøke å vurdere reelle kostnader og nytte av vanndirektivet.

Grunnlaget for evalueringen

EU-kommisjonen har tidligere publisert fire statusrapporter om gjennomføringen av vanndirektivet, og den femte rapporten basert på landenes rapportering av arbeidet 2010-2015 vil foreligge i november 2018.

Den 3. juli  2018 lanserte det europeiske miljøbyrået (EEA) sin rapport om tilstanden i Europas vann, som ble fulgt opp med en kortere og mer folkelig rapport: "Vann er liv".

Den europeiske vannkonferansen 20. og 21. september 2018 vil også være et viktig forum for å diskutere hvordan vanndirektivet fungerer, og behovet for eventuelle endringer.

Det er etablert en felles europeisk strategi for gjennomføringen av vanndirektivet, og dette vil være en viktig arena for evalueringen av vanndirektivet. Landenes vanndirektører arbeider med et dokument med felles synspunkter, som vil bli overlevert EU-kommisjonen i slutten av november 2018.

Kobling til resten av vann-regelverket

Helsesjekken vil omfatte vanndirektivet, datterdirektivene om henholdsvis grunnvann og prioriterte stoffer, samt flomdirektivet (det siste er ikke del av EØS-avtalen). Helsesjekken av vanndirektivet vil også bli sett i sammenheng med helsesjekken av avløpsdirektivet, som gjennomgår en tilsvarende helsesjekk med høring fram til 19. oktober 2019. Tiltak som følger av avløpsdirektivet eller nitratdirektivet regnes som grunnleggende tiltak under vanndirektivet. I høringen ønsker man derfor også å få inn synspunkter på hvordan de ulike vann-relaterte direktivene fungerer og samvirker, og den nytte og kostand som vannregelverket medfører.

Publisert: 21. september 2018 Sist oppdatert: 21. september 2018