gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Ny veileder om drikkevannshensyn i kommunalt, regionalt og statlig planarbeid

Mattilsynet har laget en veilder som skal bidra til å tydeliggjøre overfor kommuner, andre myndigheter og tiltakshavere at de må sørge for at det blir tatt tilstrekkelig hensyn til drikkevannsforsyningen i kommunen generelt og ved planlegging av nye tiltak.

Drikkevann er en av våre viktigste og helt uerstattelige naturressurser. Planarbeid på kommune-, fylkes- og statlig nivå må derfor sikre og legge til rette for at drikkevannsressursene beskyttes best mulig og prioriteres for all framtid. Drikkevann må komme inn som et punkt i sjekklister ved oppstart av planarbeid og som et kontrollpunkt videre i prosessen.

Mattilsynets nye veileder tydeliggjør overfor kommuner, andre myndigheter og tiltakshavere hvilke hensyn de skal ta til drikkevannsforsyningen i kommunen og ved planlegging av nye tiltak.

Publisert: 19. september 2018 Sist oppdatert: 19. september 2018