gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Ny veiledning fra Mattilsynet om å ta hensyn til drikkevann i planarbeidet

Tilgang til drikkevann er avgjørende for mange. Derfor er det viktig at det i alt arbeid etter plan- og bygningsloven og annet relevant regelverk gjøres nødvendig kartlegging av vannforsyninger som kan bli påvirket ved nye naturinngrep.

Jonsvannet, Trondheims drikkevann Fotograf: Lise Sørensen

Det er viktig at kommunene i kommuneplaner og reguleringsplaner avsetter nødvendige hensynssoner rundt vannkildene, og at kommunene sørger for å få dokumentert at vannforsyningen til nye byggefelt er forsvarlig og i tråd med gjeldende regelverk.

Temaveileder: Drikkevannshensyn i kommunalt, regionalt og statlig planarbeid

Mattilsynet har erfart at nødvendige hensyn ikke alltid har blitt ivaretatt. De har derfor utarbeidet: Temaveileder: Drikkevannshensyn i kommunalt, regionalt og statlig planarbeid som Mattilsynet håper utbyggere, kommunene og andre myndigheter finner nyttig i sitt arbeid.

Du finner temakart over uttak av drikkevann og varsomhetsområder i kart katalogen hos Geonorge.

Publisert: 22. august 2018 Sist oppdatert: 22. august 2018