gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Økosystemovervåking rapporter for 2017

Økosystemovervåking i kystvann (ØKOKYST) overvåker og kartlegger miljøtilstanden i utvalgte områder langs norskekysten.  ØKOKYST rapportene for 2017 er nå tilgjengelige. 

Måling av forurensing Fotograf: Eva Thorstad

Overvåkingen innhenter kunnskap om utvalgte komponenter i det marine økosystemet, og skal fange opp uønskede påvirkninger av næringssalter og partikler på et tidlig stadium.

Årsrapportene for 2017 er tilgjengelig på Miljødirektoratets nettsider.

  • Les mer om ØKOKYST her.
Publisert: 22. august 2018 Sist oppdatert: 22. august 2018