gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Revidert klassifiseringssystem for økologisk tilstand i vann er publisert

I den nye versjonen er det kommet inn noen nye klassifiseringsmetoder, det er gjort justeringer på noen grenseverdier, en del feil i tabeller er rettet opp, formler og henvisninger og beskrivelsene av fremgangsmåte er gjort mer lettfattelig. Det er også lagt inn beskrivelser av overvåkingsmetodikk for de ulike kvalitetselementene.

Det som er vesentlig nytt:

  • Nytt kapittel om klassifisering av kjemisk tilstand

Ferskvann:

  • Ny metode for å klassifisere fisk i innsjøer
  • Klassifiseringsmetode basert på planktoniske og litorale krepsdyr
  • Klassifiseringsmetode for makrovegetasjon i elv

Kystvann:

  • Differensierte grenseverdier for bløtbunnsfauna i stort sett hele landet
  • Grenseverdier for fjæresoneindeks i Nordsjøen sør
  • Endring i grenseverdi for klorofyll a i noen vanntyper i Skagerrak

- Veileder 02:2018 Klassifisering av miljøtilstand i vann 
- Vedlegg til veileder 02:2018 Klassifisering av miljøtilstand i vann

 

 

Publisert: 28. september 2018 Sist oppdatert: 01. oktober 2018