gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Workshop i Stockholm om Handbok för kommunal vattenplanering

Länsstyrelsen i Stockholm inviterte til en workshop 13. april om Handbok för kommunal vattenplanering. Fra Norge deltok Trøndelag vannregionmyndighet og vannområdekoordinatoren for Stjørdalsvassdraget som observatører. 

Prosjektleder for Handbok för kommunal vattenplanering Fotograf: Jenny Enberg

Initiativet var knyttet til Sveriges deltakelse i Life IP Rich Waters programmet, som er en katalysator for å få i gang tiltak. Det ble referert til en relativt omfattende portefølje med støtteordninger og finansieringsmuligheter som følge av dette. 

Målet med workshopen

Målsetningen med workshopen var å utvikle et hjelpemiddel for å gi kommunene en mer strategisk innretning for vannarbeidet, og skal ta utgangspunkt i gode eksempler fra ulike kommuner. Dette var det første av i alt tre workshoper som skal avholdes i løpet av 2018. Håndboka skal ikke bli en veileder, men et konkret redskap for å planlegge, prioritere, gjennomføre og følge opp vannforvaltningsarbeidet. Det skal være mulig å gå inn i håndboka uansett hvor man står i en arbeidsprosess, for å finne nyttige råd og gode hjelpemidler for videre gjennomføring. Gjennom workshopen ble det lagt til rette for bred erfaringsutveksling og deling av synspunkter på en veldig god og metodisk måte, som resulterte i et meget godt gjennomført møte med matnyttige resultater også for oss som deltok og bidro fra Norge.

Organisering av workshopen  

Mesteparten av tida gikk med til selve workshopen som var godt organisert. Den bar preg av en form for kafédialog der deltakerne ble satt i grupper og roterte innom 7 stasjoner som reflekterte de ulike kapitlene man ser for seg at skal inn i håndboka med et begrenset antall spørsmål for besvaring. Det var en Hver stasjon var i tillegg bemannet permanent med en samtaleleder fra Länsstyrelsen, som ga et kort referat fra de tidligere gruppenes innsats noe som ga fruktbar utvikling av svarene på hver stasjon. Dette var kløktig og godt planlagt, og et eksempel til etterfølgelse.

Etterlyser ordningen med vannområdekoordinatorer 

De ulike stasjonene var tematisk organiserte, og dekket motivasjon, intern organisering, ekstern organisering, kartlegging, prioritering, gjennomføring og oppfølging. Særlig merket vi oss den metodiske og systematiske tilnærmingen som viktige grep, samtidig som finansieringsordningene framstår romslige. Muligheten for å lykkes med utviklingen av håndboka virker derfor meget god. Organisatorisk ble det vektlagt at ordningen vi har med vannområdekoordinatorer i Norge, om enn ustabil og mangelfull, er noe de etterlyser for å få et mer overgripende grep rundt vannforvaltningen. 

Vi ser fram til oppfølgingen fra Sverige framover, og håndboka når den trolig blir ferdig til høsten.

Deltakere fra Norge

  • For vannregion Trøndelag, Bendik Eithun Halgunset
  • For vannområde Stjørdalsvassdraget, Bjørn Borge Skei

Les mer om arbeidet med Handbok för kommunal vattenplanering på Vattenmynigheterna sin nettside.

Publisert: 05. juli 2018 Sist oppdatert: 06. juli 2018