gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Dette sier oppgavemeldingen om vannforvaltning

Meld. St. 6 (2018 – 2019) "Oppgaver til nye regioner" ble presentert fredag 19. oktober. På side 73 omtales vannforvaltningen:

"Det er viktig å sikre at arbeidet med andre planperiode kommer godt i gang. Vannressursforvaltningen overføres ikke fra fylkeskommunen til staten. Det er imidlertid behov for å gjennomføre enkelte forskriftsendringer for å sikre en mer rasjonell og effektiv oppdatering av vannforvaltningsplanene som sikrer at nasjonale hensyn er ivaretatt og at planene utarbeides i tråd med Norges forpliktelser etter vanndirektivet".

  • Les hele stortingsmeldingen her (delkapittelet om vannforvaltning finner du på side 73).
Publisert: 21. oktober 2018 Sist oppdatert: 21. oktober 2018