gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Endringer i vannforskriften vedtatt

Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet har i dag vedtatt endringer i vannforskriften. Målet er å bl.a. sikre en rasjonell og effektiv oppdatering av vannforvaltningsplanene og bringe forskriften mer i samsvar med vanndirektivet.

Nytt er bl.a. at høringen av dokumentene planprogram og hovedutfordringer i vannregionen blir slått sammen (tidligere "vesentlige spørsmål vedrørende vannforvaltningen"), og at høringsperioden for disse dokumentene er forkortet ned til tre måneder. Det samme gjelder utkast til oppdatert vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram.

Det er samtidig gjort endringer for å tydeliggjøre ulike myndigheters roller og ansvar i vannforvaltningsarbeidet. Videre er det foretatt justeringer for å bringe vannforskriften mer i tråd med vanndirektivet, samt forbedringer av forskriftens struktur og språk.

Departementene foreslår at dagens inndeling i vannregioner og vannregionmyndigheter i vedlegg I beholdes inntil regionreformen trer i kraft i 2020. Kartene og beskrivelsene i vedlegget er oppdaterte for å bedre beskrive dagens reelle inndeling. Forslag til inndeling fra 2020 er tilgjengelig på Vannportalen.

Endringene vil tre i kraft 1. januar 2019.

Oppdatert forskrift vil bli publisert på Lovdata før ikrafttredelse.

Publisert: 20. desember 2018 Sist oppdatert: 20. desember 2018